W większych firmach trudno trafić na przykład wydajnego funkcjonowania bez obecności działu zarządzania zasobami ludzkimi, czyli tak zwanych haerowców. Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają korzyści, płynące ze współpracy z kompetentnymi specjalistami, którzy w dużej mierze wpływają na efektywne funkcjonowanie firmy, które można zobaczyć w postaci wymiernych wyników finansowych. Czy dział HR faktycznie jest tak ważny dla działalności biznesowych?

Czym zajmuje się HR

Biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązków, jaki spoczywa na specjalistach od zarządzania zasobami ludzkimi, odpowiedź jest dość prosta. Wystarczy powiedzieć, że dział HR w dużej mierze zajmuje się ludźmi, czyli bezapelacyjnie największym kapitałem, jakim może dysponować każdy przedsiębiorca. Odpowiednio rozwijane zasoby ludzkie to czołowy element każdej organizacji, który w ogromnej mierze odpowiada za jakość funkcjonowania firmy, a zakres obowiązków działu HR najlepiej o tym świadczy.

Można powiedzieć, że dział human resources stanowi pewnego rodzaju most pomiędzy pracownikami a szefem czy dyrektorem firmy, zarówno na poziomie bardziej prawnym, formalnym, jak i w kwestii interpersonalnej. Jeśli spojrzeć na poszczególne zadania działów human resources, można dokonać prostego podziału na HR twardy i miękki. Ten pierwszy odpowiada za sprawy przyziemne, takie jak przestrzeganie przepisów prawa pracy i kodeksu cywilnego, ustalanie wynagrodzeń zgodnych z możliwościami budżetowymi firmy oraz sankcjonowanie systemu kadr. Miękki HR przejmuje na siebie takie role jak budowanie efektywnego zespołu pracowników, którzy są odpowiednio zmotywowani i chętnie podejmują się rozwoju w ramach struktur firmy.

Sprawdź też: Szukam pracy

Sprawnie funkcjonujący dział HR w firmie powinien doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdy pracownik zna i przestrzega systemy hierarchii wewnątrz firmy, nie ma problemów z komunikacją na różnych poziomach struktur i ma zapewnione optymalne warunki pracy: zarówno na polu formalnym, finansowym, jak i na poziomie rozwoju personalnego.

Praca w human resources management

Coraz częściej dział zarządzania zasobami ludzkimi nie jest już tylko luksusem, na jaki pozwalają sobie duże przedsiębiorstwa – widać to także w ilości ofert, jakie pojawiają się na portalach z ogłoszeniami o pracę. Wręcz przeciwnie, nawet właściciele małych i średnich firmy dochodzą do wniosków, że luksusem, na jaki ich nie stać jest nieposiadanie w swoich strukturach kompetentnych ekspertów human resources. Tym samym można się spodziewać, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży, co najmniej nie powinno zmaleć w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie, prognozy zapowiadają między innymi wzrost znaczenia tego typu usług, z naciskiem na takie działania jak employer branding, czyli kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i firmy.

Eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi powinni też zyskiwać na znaczeniu w perspektywie prognozowanych zmian na rynku pracy w Polsce. Wiele opinii wskazuje na to, że będzie się wzmacniać rola pracownika, do tego stopnia, że niektórzy specjaliści przewidują nawet, że w kolejnych latach będziemy mogli mówić o sytuacji, w której to on będzie wybierał spośród potencjalnych pracodawców i dyktował warunki współpracy. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na postępujące zjawisko niedoboru talentów w naszym kraju, wskutek czego już ponad 40% pracodawców narzeka na problemy ze skompletowaniem odpowiedniej bazy pracowników w swoim przedsiębiorstwie. Wynika to w dużej mierze z niedopasowania kwalifikacji kandydatów do potrzeb rynku pracy, ale tym samym daje możliwości większego wpływu pracowników na swoją sytuację zawodową.


Więcej: