Zmiany jakie obserwujemy w polskiej i światowej gospodarce mają realny wpływ na codzienne decyzje każdego z nas. Zmiana pracy, negocjacje wynagrodzenia, zatrudnienie w kraju czy za granicą? Większość takich spraw jest warunkowana trendami i prognozami, jakie wysnuwają głównie specjaliści zajmujący się badaniem mechanizmów gospodarczych i ich wpływem na rynek pracy i biznes. Jak wyglądają ich prognozy na nowy rok 2016?

Badanie na ten temat przeprowadziła firma HRM Partners, zajmująca się działalnością z zakresu human resources, która na co dzień doradza wielu podmiotom gospodarczym właśnie w obszarze sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. W raporcie z badania „Prognoza HR 2016” autorzy przedstawiają kilka elementów, które w najbliższych miesiącach będą stopniowo zmieniały układ sił na polskim rynku pracy.

Dobra zmiana dla pracowników

Na pytanie czy pracodawcy, na podstawie swojej codziennej praktyki, zauważają stopniową zmianę z rynku pracodawcy na rynek pracownika, zdecydowana większość potwierdza, bo jest to aż 77%. Respondenci zgadzają się więc z oddziaływaniem poprawy koniunktury i spadku bezrobocia  na ogólną sytuację rynku pracy, która z czasem zmienia układ sił między pracownikiem a pracodawcą. Oczywiście dla osób poszukujących pracy lub myślących nad zmianą pracodawcy jest to dobry sygnał, który może oznaczać, że będą mogli podejmować śmielsze decyzje. Na rynku jest dostępna coraz większa liczba ogłoszeń o pracę, wzrasta konkurencja wśród pracodawców, którzy zdają sobie sprawę, że z czasem będą musieli ze sobą współzawodniczyć, aby pozyskać najbardziej wartościowych kandydatów.

Problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, na jakie najczęściej skarżą się pracodawcy to przede wszystkim trudność w pozyskaniu kandydatów (39%), ale także między innymi wzrost oczekiwań kandydatów (34%) czy wzrost fluktuacji kadr, czyli ruchliwości zasobów ludzkich (9%).

Priorytety pracodawców

Pracodawcy podają kilka znacznych zmian, które zamierzają wprowadzić w zakresie zarządzania w działach human resources. Podstawowym założeniem jest w ich ocenie tworzenie odpowiednich strategii nakierowanych na pozyskiwanie pracowników (55%). W ramach takich działań specjaliści do spraw zasobów ludzkich na pewno będą kłaść szczególny nacisk na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, czyli employer branding i wprowadzanie nowych mechanizmów, które wspomogą procesy skutecznej rekrutacji.

Inne obszary zainteresowania specjalistów HR, które będą nabierały znaczenia w roku 2016 to rozwój kandy menedżerskiej (44%) oraz planowanie i wdrażanie nowych narzędzi lub strategii w zakresie zarządzania efektywnością (35%). Dużo większą uwagę pracodawcy poświęcą też kształtowaniu kultury organizacyjnej oraz ocenie i rozwojowi pracowników (35%).

Kompetencje pilnie poszukiwane

Kolejny aspekt badania dotyczył zapotrzebowania na konkretne kompetencje, zwłaszcza w świetle nagłaśnianego od wielu lat w Polsce i Europie problemu niedostosowania kierunków studiów do potrzeb podmiotów na rynku pracy. Nieco ponad połowa respondentów (51%) zgłosiła braki w kwestii umiejętności biznesowego myślenia, czyli takiego rozumowania, które łączyłoby w sobie mechanizmy analizy i prognozowania przyszłych wpływów na działalność firmy. Inne braki kompetencyjne, na jakie narzekają pracodawcy to nienajlepsze umiejętności komunikacyjne i interpersonalne (42%) oraz brak otwartości na zmiany i elastyczności (41%).

Zobacz również: ogłoszenia o pracę

Specjaliści HR mówią także, że w kontekście braku kwalifikacji nie można pominąć takich umiejętności jak innowacyjne, kreatywne myślenie i poszukiwanie niecodziennych rozwiązań problemów (37%) oraz zdolności przywódczych (33%). Ta ostatnia cecha zdaje się znaleźć potwierdzenie w podobnym raporcie, autorstwa grupy Manpower, w której wskazano, że do grupy zawodowej, która cierpi na zjawisko niedoboru talentów należą liderzy w różnych strukturach, czyli pracownicy wyższego szczebla i dyrektorzy.

Zarobki na razie bez rewolucji

Specjaliści HR z grupy HRM Partners zadali przedsiębiorcom także pytanie odnośnie planowanych zmian na poziomie wynagrodzeń pracowników. Temat ten jest obecny w przestrzeni publicznej, zwłaszcza za sprawą komunikatów ze sceny politycznej, jednak pracodawcy wydają się nie podzielać entuzjazmu związanego z planowanym podniesieniem płacy minimalnej. 51% badanych zdecydowanie nie bierze pod uwagę w roku 2016 zmian w swojej polityce wynagrodzeń, 35% planuje takie zmiany – co do pozostałych 14% brak danych.


Więcej: