Rozmowa kwalifikacyjna i postępowanie rekrutacyjne to temat, który najczęściej jest poruszany z perspektywy kandydatów do pracy. Dla nich jest to prawdziwa próba, podczas której mają wykazać się kwalifikacjami i umiejętnościami niezbędnymi na konkretnym stanowisku. Dla firmy jest to szansa na poznanie potencjalnych pracowników, którzy aplikowali w odpowiedzi na oferty pracy. Ale żeby rekrutacja zakończyła się dla pracodawcy sukcesem niezbędni są specjaliści, którzy odpowiadają za wszystkie działania związane z poszukiwaniem nowych pracowników.

Dział rekrutacji to z dnia na dzień coraz bardziej ceniony element organizacji przedsiębiorstw. Dlatego nie dziwi rosnąca liczba ogłoszeń o pracy właśnie w charakterze specjalisty do spraw rekrutacji czy employer brandingu. Pracodawcy znając realia współczesnego rynku pracy zdają sobie sprawę, że coraz ciężej jest znaleźć dobrego pracownika i stąd pewnie wzrost zapotrzebowania na specjalistów HR, jaki widać na portalach z ofertami pracy.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby myśleć o pracy w charakterze specjalisty ds. rekrutacji? Zdecydowana większość ogłoszeń o pracy zawiera informację o konieczności posiadania doświadczenia zawodowego. Na stanowiskach konsultanta czy specjalisty rekrutacji zazwyczaj wymaga się co najmniej 6 miesięcy doświadczenia pracy w obszarze human resources. Jeśli firma zajmuje się dość specjalistycznym obszarem biznesu dość często można się spotkać z wymogiem posiadania wiedzy związanej z daną branżą.

Wykształcenie kierunkowe pojawia się w ofertach pracy, jednak nie jest to obowiązkowy element wymagań, jakie musi spełnić kandydat w procesie rekrutacji. Absolwenci takich kierunków jak zarządzanie czy psychologia mogą jednak wykorzystać swój dyplom jako dodatkowy atut. Dużo ważniejsza jest jednak wiedza z zakresu HR i wcześniej wspomniane doświadczenie w prowadzeniu lub wspomaganiu procesów rekrutacji.

Jeśli chodzi o wrodzone predyspozycje kandydata, w ogłoszeniach o pracy zdecydowanie najczęściej pojawia się ulubione hasło pracowników, czyli szeroko rozumiana komunikatywność, wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów. Niezbędna jest także odporność na stres i otwarta postawa na innych ludzi – w końcu do codziennych obowiązków zawodowych rekrutera należy również przeprowadzanie rozmów z kandydatami do pracy.

Umiejętności dodatkowe, które regularnie pojawiają się w wymaganiach zawartych w ofertach pracy to między innymi dobra znajomość języka angielskiego, obsługi komputera, samodzielność, organizacja pracy oraz motywacja i zorientowanie na cel.