Słowa obcego pochodzenia robią niemałą karierę w naszym kraju, zwłaszcza w kontekście korporacyjnym – tym samym mamy do czynienia z porannymi briefami, wysyłamy maile, pracujemy goniąc deadline’y i jesteśmy przestrzegani o mobbingu w pracy. Większość z nas zetknęła się też zapewne z pojęciem HR i nawet w minimalnym stopniu pewnie zdaje sobie sprawę z jego znaczenia. Warto jednak przyjrzeć się mu dokładniej, żeby zrozumieć jego wagę w codziennym funkcjonowaniu każdej firmy.

Z pojęciem HR zazwyczaj kojarzymy polski odpowiednik, czyli zasoby ludzkie. Tym samym HR management to po prostu zarządzanie tymi zasobami. Jeśli zastanowić się nad tym, co stanowi w największej mierze o sile i potencjale przedsiębiorstw można z łatwością dojść do wniosków, że są to właśnie odpowiednio dobrani ludzie. Struktury firmy, które opierają się na spójnym i wartościowym kapitale ludzkim notują wysokie wskaźniki rozwoju i osiągają zadowalające wyniki finansowe. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że to ludzie tworzą serce każdego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie rola działu human resources nie powinna być bagatelizowana przez pracodawców.

Czym na co dzień zajmują się specjaliści od zasobów ludzkich? Przeciętny pracownik zapewne kojarzy ich głównie z procesami rekrutacji – i słusznie, bo jest to jeden z wielu działań, które pozostają w zainteresowaniu i obowiązków zawodowych kadr zarządzania zasobami ludzkimi. Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem tej grupy specjalistów jest zarządzanie, a więc takie kierowanie osobami współpracującymi z firmą, aby wpływać na możliwie jak największą efektywność ich działań, co znajdzie realne odzwierciedlenie w wynikach firmy. Dodatkowo specjaliści HR powinni stanowić pewnego rodzaju most między pracownikami a zarządem czy kierownictwem firmy.

Pozyskiwanie pracowników

Dział zasobów ludzkich w różnego rodzaju organizacjach powinien odpowiadać za większość procesów, związanych z pracownikami od etapu ich pozyskiwania aż po motywowanie na dalszych etapach pracy w firmie. Zatem jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które posiada swój dział HR, kontakt z tego typu pracownikami powinniśmy mieć między innymi już przy procesie naboru do pracy, czyli rekrutacji. Nabór kandydatów przeprowadzony przez specjalistę ds. zarządzania zasobami ludzkimi zaczyna się już w momencie planowania potrzeb wynikających z danej sytuacji przedsiębiorstwa. Na podstawie dokładnej diagnozy sytuacji przygotowują proces naboru kandydatów. W wyniku tego firma zyskuje optymalnie dobranych pracowników, którzy spełniają oczekiwania pracodawcy i usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wdrożenie i obserwacja

Na dalszym etapie pobytu pracownika w firmie, dział human resources może się on spotkać z działalnością specjalistów HR, którzy na początku mogą wspierać cały proces wdrażania go w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tak aby możliwie szybko i bezproblemowo mógł współpracować z innymi działami. Dział zarządzania zasobami ludzkimi na dalszym etapie regularnie dokonuje opiniowania efektów pracy poszczególnych pracowników oraz odpowiada za wprowadzanie działań, które mają na celu poprawę ich efektywności.

Ocena wydajności i motywowanie

Tej fazy pracy działu HR nie należy rozpatrywać jako rodzaju niezdrowej inwigilacji. Wręcz przeciwnie, bo nadrzędnym celem ich działań jest zawsze dążenie do pozytywnego wpływu na ludzi, który ma się później zwrócić w postaci pozytywnych, wymiernych wyników firmy. Tym samym przy ocenie wydajności pracownika specjaliści HR powinni również brać pod uwagę to, w jaki sposób skorygować ewentualne nieefektywne działania i zmotywować do dalszego rozwoju i pracy.

Firma, która chce się rozwijać powinna pamiętać o nieocenionej wartości, jaką niesie ze sobą odpowiednio ustrukturyzowany kapitał. Tak jak w przypadku innego rodzaju kapitałów, przemyślane inwestycje potrafią zwrócić się z nawiązką. A wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów HR powinni wykorzystać kandydaci, poszukujący pracy.

Oferty pracy dla specjalistów HR i ekspertów z innych dziedzin można znaleźć na szukampracy.pl.

 

Więcej: