Pracując w branży human resources każdego dnia specjaliści posługują się fachowymi określeniami, brzmiącymi co najmniej obco. Jednym z czołowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ostatnim czasie, na które zwracają uwagę fachowcy HR jest employer branding. Znajomość tego terminu jest przydatna zarówno dla kandydatów do pracy, etatowych pracowników, jak i właścicieli firm. Zatem o co chodzi w tym całym employer brandingu?

Marka pracodawcy

Warto rozłożyć pojęcie na czynniki pierwsze, żeby najlepiej zrozumieć istotę jego znaczenia. Employer to po prostu pracodawca, podmiot, który świadczy usługi dla innych, przy współpracy z zatrudnioną przez siebie kadrą. Przez brand należy natomiast rozumieć markę czy wizerunek, a więc sposób odbioru przez osoby trzecie i podmioty zewnętrzne. Employer branding natomiast zakłada ogół działań, które mają na celu budowanie wizerunku pracodawcy na rynku. Działania nakierowane na employer branding można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Dobre postrzeganie na zewnątrz i  w środku

Jednym z czołowych celów employer brandingu jest praca nad budowaniem odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy. W ramach działań skierowanych do zewnątrz najwięcej uwagi kieruje się na takie procesy, które mają kształtować odpowiednią opinię dotyczącą firmy głównie wśród potencjalnych przyszłych pracowników. Można porównać to pojęcie do działań z zakresu public relations, gdzie adresatem tych działań są ludzie aktywni zawodowo, pozostający w okręgu zainteresować rekruterów danej firmy. Do działań zewnętrznego employer brandingu zalicza się taką aktywność jak aktywna promocja na targach pracy, tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy czy docieranie do potencjalnych kandydatów, między innymi za pośrednictwem dynamicznych nowych mediów.

Employer branding ma także niebagatelne znaczenie w długofalowej perspektywie utrzymywania swoich pracowników i utrzymywania talentów już zatrudnionych w firmie. Wewnętrzne budowanie wizerunku marki skupia swoje działania na budowaniu pozytywnych relacji z obecnymi pracownikami firmy, między innymi przez tworzenie możliwości rozwoju zawodowego w ramach struktur organizacyjnych danego przedsiębiorstwa czy inwestowanie w kapitał ludzki, choćby w postaci szkoleń.

Znaczenie w procesie rekrutacji

Mówiąc o employer brandingu nie trudno docenić jego znaczenia dla procesu rekrutacji. Dzięki odpowiednim narzędziom z zakresu działań miękkiego HR, konkretna firma może zyskać opinię i wypracowany wizerunek atrakcyjnego pracodawcy. Na lokalnych i branżowych rynkach pracy jest to szczególnie istotne, zwłaszcza jeśli można zaobserwować w tych dziedzinach braki kadrowe, wynikające z niedoboru talentów w Polsce.

Co więcej, wskutek działań przemyślanej strategii employer brandingu zmienia się sposób postrzegania kandydatów przez pracodawców. Przede wszystkim zaczynają oni być świadomi tego, że pracownik powinien być traktowany w kategorii podobnej do klienta, z którym przecież trzeba zachowywać poprawne relacje, aby utrzymywać wydajną współpracę.

Czy to się opłaca?

Eksperci z optymizmem obserwują rozwój znaczenia employer brandigu wśród pracodawców. Chociaż jest to stosunkowo nowe pojęcie, to w czasach nacisku na sferę rozbudowania miękkich kompetencji zyskuje ono stale na popularności. Dzięki temu pracodawcy dążą do zdobycia zainteresowania, przyciągnięcia i zatrzymania najbardziej pożądanych specjalistów, partnerów biznesowych i klientów. To natomiast zapewnia im stały rozwój i w znaczącym stopniu odpowiada za sukces firmy, a na ich ogłoszenia o pracę odpowiada dużo więcej kandydatów.


Więcej: