Jak mówią sami specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, czyli haerowcy, kiedy słyszą, że ich praca jest kojarzona przede wszystkim z rekrutacją albo załamują bezradnie ręce, albo po prostu kwitują to uśmiechem. Dlaczego? Ponieważ praca w branży HR, a więc human resources nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z naborem nowych pracowników. Dział zasobów ludzkich odpowiada za wiele spraw, które na końcu drogi prowadzą do zwiększonej efektywności całej firmy.

„Twardziele i mięczaki”

W środowisku branżowym istnieje nieformalny podział specjalistów do spraw HR, który odwołuje się bezpośrednio to rozróżnienia odnoszącego się do kompetencji miękkich i twardych pracowników. Tym samym możemy mówić o pracownikach HR twardego lub miękkiego. Ten pierwszy dział zajmuje się fundamentalnymi aspektami funkcjonowania firmy, czyli odpowiada za takie działania jak zgodność działań w stosunku do pracowników, w odniesieniu do przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego. Tyle skomplikowanie ujętej teorii, bo ujmując sprawę nieco prościej – to w rękach twardego HR leży między innymi zarządzanie wynagrodzeniami, naliczanie nadgodzin, dokumentacja czasu pracy czy prowadzenie akt osobowych. Jeśli zatem można powiedzieć, że twardy HR to taka „biurokracja o ludziach i dla ludzi”, to miękki HR przejmuje na siebie działalność związaną już bardziej z pracownikiem jako żywym kapitałem ludzkim. A zatem w ramach obowiązków miękkiego HR można oczekiwać wspierania rozwoju pracowników, tworzenia systemów motywacyjnych i oceną efektywności zatrudnionych osób.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Do grupy pracowników twardego HR na pewno zaliczają się specjaliści od bezpieczeństwa i higieny pracy. Do ich zadań należy przede wszystkim koordynowanie funkcjonowaniem firmy w zakresie przestrzegania przepisów BHP – zatem jeśli chodzi o osobę, która będzie odpowiedzialna za kontrolowanie warunków pracy, prowadzenie stosownej dokumentacji i koordynowanie wszelkich działań zmierzających do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa – haerowiec BHP jest osobą, której szukamy. Inne obowiązki, które mogą oczywiście różnić się w zależności od zajmowanej pozycji w strukturze firmy oraz specjalizacji danego przedsiębiorstwa, to na przykład sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy czy prowadzenie szkoleń BHP.

Wynagrodzenia, kadry – ale nie księgowi

Typowa specjalizacja twardego HR to dział kadr i wynagrodzeń, czyli podstawa firmy, które zajmuje się biurokracją, wynikającą z postanowień prawa pracy oraz kodeksu cywilnego. Tak zwani kadrowi odpowiadają zatem za prowadzenie wszelkiej dokumentacji pracowników firmy, związanych z związaniem stosunku pracy, wynikających w trwającej współpracy oraz w przypadku rozwiązania umów. To właśnie specjaliści ds. kadr, płac czy spraw personalnych będą zajmować się sporządzaniem, zgłaszaniem, rejestracją i weryfikacją wniosków kierowanych do ZUS czy naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników. Dział wynagrodzeń i kadr bierze też na siebie takie zadania jak ewidencja czasu pracy, naliczanie wysokości wynagrodzenia oraz tworzenie danych odnośnie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Rekruterzy, szkoleniowcy

Miękki haerowiec na co dzień odpowiada między innymi za proces naboru nowych pracowników, czyli rekrutacją. Taki specjalista będzie przygotowywał stosowne ogłoszenia, dokonywał selekcji nadesłanych aplikacji, zarządzał bazą takich danych i wpierał projekty działu HR na różnym etapie – między innymi na spotkaniach z potencjalnymi kandydatami. Do zadań specjalistów miękkiego zarządzania zasobami ludzkimi należy też zaliczyć wspieranie rozwoju zawodowego zatrudnionych pracowników – choćby przez organizowanie stosownych szkoleń. Decyzje takie podejmują na podstawie wcześniej przeprowadzonych procesów analizy i oceny efektywności pracowników.

Warto zaznaczyć, że znaczenie miękkiego HR dopiero w ostatnich latach zostaje zauważone i docenione przez przedsiębiorców, którzy zaczynają uznawać rolę tego typu działań w procesie rozwoju swojej firmy.

Pracę dla fachowców ze wszystkich specjalizacji HR można znaleźć na portalu Szukampracy.pl.


Więcej: