Można zaryzykować stwierdzenie, że ponad 90% z zatrudnionych obecnie pracowników w różnego rodzaju firmach i zdecydowana większość osób poszukujących pracy, miało co najmniej raz w życiu styczność ze specjalistą do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Jeśli nie podczas załatwiania jakichkolwiek formalności związanych z pracą, to choćby w procesie rekrutacji. Bo to właśnie za selekcję CV odpowiada taki pracownik…między innymi. Obowiązki eksperta HR można liczyć na tylu rękach, ile jest działów gospodarki i biznesu.

Wynika to głównie z faktu, że pracodawcy dopiero na przestrzeni ostatnich lat zaczęli przywiązywać większą uwagę do rozwijania i obsadzania swojego działu zarządzania zasobami ludzkimi. Wciąż jest wiele firm, w których zadania HR wykonuje często jeden pracownik, a w przypadku niewielkich biznesów rolę tę pełni nawet sam szef. Ale w miarę rozwoju większość właścicieli firm dostrzega niezaprzeczalne korzyści, jakie płyną z funkcjonowania działu human resources. Oprócz rekrutacji pracowników, dba on o wszystkie aspekty związane z przestrzeganiem wymogów prawa pracy i przepisów prawa cywilnego, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także planowaniem oraz przeprowadzaniem szkoleń.

Specjalizacji i rozbudowy działu HR można dokonać na podstawie podziału według poszczególnych obszarów działalności, takich jak: rekrutacja, kadry, wynagrodzenia, BHP czy zarządzanie. Jeszcze bardziej przejrzyste wydaje się rozróżnienie na HR twardy i miękki, gdzie ten pierwszy w dużym uproszczeniu zajmuje się kwestiami prawnymi i różnego rodzaju dokumentacją, a drugi odpowiada raczej za pracowników w wymiarze kapitału ludzkiego.

Co zatem należy do zadań pracownika działu zarządzania zasobami ludzkimi? Wiele zależy od struktury firmy, dla której pracuje. Większe instytucje posiadają dość rozbudowane, zhierarchizowane działy HR, natomiast mniejsze firmy czasem decydują się na bardziej wszechstronne zadania wykonywane przez kilka osób. Dobrym rozwiązaniem, z którego korzysta obecnie coraz więcej przedsiębiorców jest outsourcing w zakresie usług human resources management, czyli współpraca z zewnętrznymi podmiotami, które specjalizują się w zakresie tego typu działalności.

Jeśli mamy do czynienia z pracownikiem HR, który odpowiada za wynagrodzenia i kadry, można się spodziewać, że jego obowiązki zawodowe będą obejmować sporządzane dokumentacji kadrowych oraz naliczanie płac; specjalista BHP będzie brał odpowiedzialność za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa warunków pracy, a pracownik ds. rekutacji będzie monitorował proces naboru nowych kandydatów.

Kandydaci do pracy z zasobami ludzkimi powinni posiadać odpowiednią i dość szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin, od socjologii, psychologii czy zarządzania, na specjalistycznej branżowej wiedzy kończąc. Najważniejsze jest jednak, na co zwracają uwagę sami pracownicy tego typu działów, aby mieć doświadczenie i nie poprzestawać w rozwoju. Dziedzina human resources, zwłaszcza w swojej miękkiej odsłonie może nie zmienia się z ogromną dynamika, ale warto pozostawać na bieżąco z różnego rodzaju zmianami, jakie obejmują tę branżę, aby być jak najbardziej skutecznym w swojej pracy.

Analizując obecną sytuację na rynku pracy można rysować dość optymistyczne scenariusze dla branży human resources. Nie tylko ze względu na wzrost świadomości przedsiębiorców, w kwestii przydatności działań haerowców, ale również z uwagi na rosnące zainteresowanie outsourcingiem w tej dziedzinie, na co odpowiedzią są kolejne instytucje świadczące tego typu usługi. Świadczą o tym między innymi liczne oferty pracy i staży, dostępne na portalach z ogłoszeniami o pracę.

 

Więcej: